Subsidies toegekend vanuit Horizon 2020

Vanuit het Europees MKB-instrument, dat deel uitmaakt van het Horizon 2020 onderdeel Innovatie in het MKB (HORIZONIL3) zijn er weer nieuwe subsidies toegekend. Het gaat om een totaal van € 73 miljoen voor fase-2 onderzoek (O&O, demonstratie en markttoepassingen).

De Europese Commissie ontving 553 voorstellen voor deze aanvraagronde. Na evaluatie werden de beste 47 voorstellen geselecteerd voor ondersteuning. Bij de 47 gehonoreerde aanvragen zijn in totaal 50 MKB bedrijven uit veertien verschillende landen betrokken.

MKB-instrument

Het MKB-instrument is gericht op alle soorten innovatieve MKB’ers en alle categorieën van innovatie. Er wordt onderscheid gemaakt tussen:

  • Fase 1: concept en haalbaarheidsbeoordeling. Financiering voor het toetsen van de wetenschappelijke of technische haalbaarheid en het commerciële potentieel van een nieuw idee. De subsidie bedraagt € 50.000 per project.
  • Fase 2: O&O, demonstratie en markttoepassing. Subsidie voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), in het bijzonder voor demonstratie projecten en markttoepassing. De subsidie bedraagt € 500.000 tot € 2,5 miljoen per project.
  • Fase 3: commerciële toepassingen. Alleen rechtstreeks voor ondersteunende activiteiten ten behoeve van innoverende MKB organisaties.

Voor meer informatie over Horizon 2020, klik hier of neem contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners