Subsidieregeling SAR ondersteunt innovatieve projecten met meerwaarde

Werkt u aan een innovatieproject binnen de regio Eindhoven en schakelt u hierbij extern advies in? De SRE adviesregeling (SAR) biedt financiële steun aan bedrijven die meerwaarde bieden aan de Metropoolregio Eindhoven met vernieuwende ontwikkelingen.

Wie komt er in aanmerking?

MKB bedrijven die gevestigd zijn in Eindhoven en een economische activiteit ontwikkelen, komen in aanmerking. Daarnaast dient de MKB onderneming uit minder dan 100 medewerkers te bestaan, een jaaromzet van minder dan €25 miljoen te hebben en ook een balanstotaal van minder dan €25 miljoen te hebben.

Welke projecten komen er in aanmerking?

Projecten die gericht zijn op innovatie binnen de regio Eindhoven, komen in aanmerking voor subsidie. Subsidiabel zijn de kosten van extern advies over bijvoorbeeld product- of technische ontwikkeling, haalbaarheidsonderzoeken of strategievorming.

SARSubsidie aanvragen

De subsidie van de adviesregeling SAR bedraagt 50% van de kosten, met een maximum van €10.000 per project. De projecten worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst, totdat het totale budget is uitgeput. Wilt u meer weten over deze subsidieregeling of bent u benieuwd waar de financiële kansen liggen binnen uw MKB bedrijf? Neem contact op met consultant Bas van den Broek.