Nieuwe subsidieregeling voor MKB Noord-Nederland

Voor innovatief MKB Noord-Nederland is er een nieuwe subsidieregeling. De regeling is een opvolger van Versneller Innovatieve Ambities 2018 (VIA2018) en heet VIA2018PLUS. Deze nieuwe subsidieregeling zal moeten bijdragen aan het vermogen om te vernieuwen in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen.

De subsidie kan worden aangevraagd door MKB-bedrijven die op het moment van aanvragen een vestiging hebben in de eerdergenoemde provincies. Ook moeten hier ondernemingsactiviteiten worden uitgevoerd.

Over VIA2018PLUS

Subsidie kan worden verstrekt voor twee projecten: de ontwikkeling van een product, dienst of procedé en voor een organisatie innovatie. Voor de ontwikkeling van een product, dienst of procedé bedraagt de subsidie 35% tot 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 100.000 per project. De subsidie voor organisatie innovatie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten, met een maximum van € 12.500 per project. Het subsidieplafond is € 10,9 miljoen en subsidie kan worden aangevraagd bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) van 2 juli 2018 tot en met 1 juli 2019.

MKBMeer weten over VIA2018PLUS?

Denkt u in aanmerking te komen voor subsidie? Consultant Mark van Dijk is expert op het gebied van MKB subsidies en kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.