Subsidieregeling MKB Idee niet langer alleen voor technisch mkb

Waar de subsidieregeling MKB Idee voorheen enkel gericht was op het technisch mkb, is deze vanaf nu ook beschikbaar voor andere mkb’ers. U kunt in de periode tussen 15 april en 27 augustus 2019 een aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

De regeling MKB Idee is bedoeld voor mkb’ers die investeren in de scholing en ontwikkeling van huidig en toekomstig werkenden. Het is belangrijk om te weten dat deze subsidie geen opleidingsbudget is, maar een financiële bijdrage om knelpunten bij mkb’ers op te lossen.  De regeling was oorspronkelijk gericht op het stimuleren van het technisch mkb, maar nu blijkt dat veel mkb-ondernemers te maken hebben met dezelfde belemmeringen. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat besloten om de regeling te verbreden.

De subsidie MKB Idee is beschikbaar voor:

  • investeringen door mkb-ondernemers die leiden tot meer personeel in technische sectoren;
  • investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op digitalisering;
  • investeringen door mkb-ondernemers in menselijk kapitaal met het oog op de klimaat- en energietransitie.

Voorwaarden

  • U bent een mkb-ondernemer en u werkt samen met een andere ondernemer, kennisinstelling, (brache)organisatie;
  • Minstens 65% van het aantal deelnemers aan het samenwerkingsverband is mkb’er.

Hoeveel is de subsidie?

De subsidie bedraagt 100% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 124.999. De totale subsidie voor alle deelnemers in een samenwerkingsverband bedraagt maximaal € 200.000. Er is in totaal € 7,5 miljoen te verdelen.

Twan de LaatMeer informatie?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Twan de Laat.