Subsidieregeling economie en innovatie Noord-Brabant gewijzigd

De provincie Noord-Brabant heeft wijzigingen aangebracht in de eerste vier paragrafen van de subsidieregeling economie en innovatie.

1. West-Brabant: Smart Industry en Logistiek

Het subsidieplafond is € 227.138 voor specifieke deelsectoren en € 40.084 voor andere sectoren.

2. Midden-Brabant: Social Innovation

Het subsidieplafond is € 283.263 voor specifieke deelsectoren en € 121.399 voor andere sectoren.

3. Noordoost-Brabant: Agrifood

Het subsidieplafond is € 371.532 voor specifieke deelsectoren en € 50.000 voor andere sectoren.

Bovenstaande thema’s zijn allemaal geopend op 12 april 2018 en sluiten op 15 december 2018.

4. Zuid-Oost Brabant: High-tech industrie

Deze paragraaf komt te vervallen. Om deze doelstelling toch te realiseren, zal er een begrotingssubsidie worden aangevraagd bij de provincie.

Overige wijzigingen

Voor de regio Midden-Brabant is het speerpunt ‘zorg’ vervangen door ‘smart services’. Voor de regio Noordoost-Brabant zijn de sectoren ‘duurzame technologie’, ‘biobased economy’ en ‘keteninnovatie’ vervangen door ‘klimaat en energie’ en ‘voeding en gezondheid’.