Subsidie voor micro- en nano-elektronica

PENTA is gericht op het versnellen van onderzoek, ontwikkeling en innovatie van systemen en toepassingen op basis van micro- en nano-elektronica. De eerste oproep voor dit nieuwe Eureka-clusterproject tot het indienen van voorstellen is geopend.

Automotive, gezondheidszorg en productie

De focus van deze oproep ligt op strategische uitdagingen binnen de terreinen automotive, gezondheidszorg en productie. Voorstellen buiten deze terreinen kunnen ook worden ingediend, maar alleen als hier vooraf goedkeuring voor is gegeven door de bij Eureka betrokken nationale overheidsorganisaties.

Subsidie voor samenwerking

Aan voorstellen moet worden meegewerkt door partners uit minimaal twee aan Eureka verbonden landen. Projectideeën kunnen tot en met 15 maart 2016 (17.00 uur) worden ingediend. De deadline voor de volledige voorstellen is 7 juni 2016 (17.00 uur).

Over Eureka en Eureka-clusterprojecten

Eureka is een intergouvernementeel netwerk dat marktgerichte innovatie- en onderzoeks- & ontwikkelingsprojecten van bedrijven, onderzoeksinstellingen en universiteiten ondersteunt in verschillende technologische sectoren. De Eureka-status van een project kan het bedrijven gemakkelijker maken onderzoekssubsidies te verkrijgen. De subsidiëring loopt via de nationale overheden. In Nederland gebeurt dit via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Technologische sectoren

Eureka is onderverdeeld in technologische sectoren. In deze sectoren worden de projecten onderverdeeld in de categorieën parapluprojecten, clusterprojecten en individuele projecten. In clusterprojecten komen grote en mkb-bedrijven en tevens ook kennisinstellingen bij elkaar om nieuwe technologieën te ontwikkelen en exploiteren. Voor de clusterprojecten zijn er eigen oproepen, waarvoor per deelnemend land een bepaald budget wordt vrijgemaakt.

Kijk hier voor meer informatie.