Subsidie voor innovatie op festivals in Noord Nederland

Stichting InnoFest uit Leeuwarden ontvangt € 300.000 subsidie voor het project “InnoFest Festival Driven Innovation”. Dit project streeft ernaar om festivals te gebruiken als een proeftuin voor innovatieve experimenten.

“Living labs”

Start-ups, studenten en MKB-bedrijven krijgen middels dit project de kans in “living labs” te werken aan vernieuwende concepten. Dit kan bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, gezondheid of voedsel zijn. De reden waarom festivals hier zo geschikt voor zijn, is dat zij een mini-model vormen van de samenleving. Een festival is eigenlijk een tijdelijk dorp, vaak met dezelfde problemen als in echte steden.

Reeds uitgevoerde experimenten

Eurosonic Noorderslag, Oerol en de TT in Assen zijn festivals waar reeds experimenten zijn uitgevoerd. Er is geëxperimenteerd met een applicatie die geluidsoverlast kan meten, er zijn lantaarnpalen getest die worden opgeladen door zonnepanelen en er is afval hergebruikt om tafels en stoelen van te maken. In sommige gevallen worden de concepten nu daadwerkelijk toegepast.

OPNoord subsidie

De subsidie wordt verstrekt door de Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen. Volgens hen sluit het project InnoFest goed aan bij de doelstelling van de provincie om innovatie en werkgelegenheid te stimuleren. De subsidie komt voort uit de OPNoord regeling.

Voor het komende festivalseizoen kunnen opnieuw innovatieve projecten aangemeld worden.