Subsidie voor cyberweerbaarheid

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: beleidsexperiment cyberweerbaarheid (CYWE). Er is € 1 miljoen beschikbaar.

Het doel van dit experiment is tweeledig: enerzijds moet dit experiment activiteiten stimuleren die inzicht geven in de kwetsbaarheden van IT-infrastructuur. Anderzijds moet dit experiment de cyberweerbaarheid van bedrijven versterken. De subsidie bedraagt 50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000 per cyberweerbaarheidsplan.

Voor wie?

De subsidie voor cyberweerbaarheid wordt verstrekt aan ondernemingen die cyberweerbaarheidsplan gaan uitvoeren. Het plan dient uitgevoerd te worden door minimaal twee ondernemingen en heeft een looptijd van minimaal één en ten hoogste drie jaar.

Aanvragen

U kunt een aanvraag voor deze subsidie indienen in de periode 16 april tot en met 31 mei 2018.

Nicole CampenRobert van Loon | Consultant | De Breed & PartnersSubsidies voor de ICT sector

Bent u actief in de ICT sector en bent u benieuwd of er meer regelingen zijn waarvoor u in aanmerking komt? Neem dan contact op met Nicole Campen of Robert van Loon.