Subsidie voor ontwikkeling van boordcomputer taxi-software

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de Eenmalige subsidieregeling voor de ontwikkeling van software voor de boordcomputer taxi (SOFTBCOMTAXI) gepubliceerd. Het doel van deze regeling is het ondersteunen van softwarefabrikanten bij het ontwikkelen en certificeren van de software-update die nodig is om een boordcomputer taxi (BCT) te laten voldoen aan nieuwe eisen.

Aanpassing software noodzakelijk

Per 1 april zijn er wijzigingen ingetreden met betrekking tot de specificaties. Op grond van deze nieuwe eisen moeten uiterlijk op 1 juli 2016 alle taxi’s zijn voorzien van een BCT met software die voldoet aan de nieuwe eisen van deze regeling. De wijzigingen moeten ervoor zorgen dat de interpretatieruimte wordt weggenomen in de specificaties, de opstartproblemen worden verholpen en dat er een veilige update mogelijk gemaakt kan worden buiten de erkende werkplaats. Deze subsidieregeling is speciaal bedoeld voor fabrikanten van BCT’s als tegemoetkoming voor de kosten van de aanpassing van de software. De subsidie bedraagt per fabrikant van BCT’s: € 50.000 als basisbedrag, plus 40% van de kosten van ontwikkeling van de software en € 15.000 voor de certificering van de software-update bij testhuizen. De subsidie bedraagt maximaal € 165.000 per fabrikant.

Aanvragen kunnen tot en met 22 september 2015 worden ingediend. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Corne van Gool van De Breed & Partners.