Subsidie economie en innovatie Noord-Brabant gewijzigd

De subsidie voor economie en innovatie in Noord-Brabant 2016 is gewijzigd door de provincie Noord-Brabant. De paragrafen 7, 8 en 9 zijn herschreven.

Paragraaf 7: Green Deal – zonnecelsysteem technologie

In deze paragraaf kan subsidie aangevraagd worden voor projecten die zich richten op de installatie van innovatieve zonnecelsysteem technologie. Rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen kunnen aanspraak maken op deze subsidie. In de periode tussen 22 november 2016 en 30 november 2018 kunnen aanvragen ingediend worden. Het subsidieplafond is op € 4.636.700 vastgesteld. De specificaties van deze subsidie zijn als volgt:

30% – 50% van de subsidiabele kosten Min. bedrag € 25.000,- Max. bedrag € 1.000.000,-

Paragraaf 8: Green Deal – warmtenetten

Projecten die zich richten op de aanleg van warmtenetten en de uitbreiding van bestaande warmtenetten komen in aanmerking voor deze subsidie. In de periode tussen 22 november 2016 en 31 december 2018 kunnen aanvragen ingediend worden. Het subsidieplafond is op € 1.676.383 vastgesteld. Aanvragen kunnen worden ingediend door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen. De specificaties van deze subsidie zijn als volgt:

40% – 60% van de subsidiabele kosten Min. bedrag € 125.000 Max. bedrag € 1.676.383

Paragraaf 9: Green Deal – biobased economy – campusfaciliteiten

In paragraaf 9 wordt subsidie verleend aan projecten waarbij de focus ligt op het ontwikkelen of doorontwikkelen van campussen. Net als bij paragraaf 7 + 8 kunnen aanvragen ingediend worden door rechtspersonen en samenwerkingsverbanden van rechtspersonen. Tussen 22 november 2016 en 31 december 2018 kunnen aanvragen ingediend worden. Het subsidieplafond is vastgesteld op € 4.133.400. De specificaties van deze subsidie zijn als volgt:

50% van de subsidiabele kosten Min. bedrag € 125.000 Max. bedrag € 4.133.400