Subsidie voor duurzaam transport (DKTI)

De subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en –Innovaties in Transport (DKTI) is gepubliceerd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IM). Er is bijna € 17 miljoen vrijgekomen aan subsidie voor transport dat minder CO2 uitstoot.

Bevordering van duurzame innovatie

Het ministerie heeft als doel om de komende vijf jaar de ontwikkeling van duurzame producten en alternatieven in de sector Transport en Mobiliteit te versnellen. Alle duurzame innovaties met betrekking tot transport vallen binnen deze subsidieregeling. De DKTI-regeling voor 2017-2018 zal een budget hebben van € 16.753.000.

Typen ondernemingen die subsidie kunnen aanvragen

Verschillende typen ondernemingen komen in aanmerking om via deze subsidieregeling hun project te financieren. Deze typen zijn ondernemingen (ook start-ups) of samenwerkingsverbanden van ondernemingen, niet-gouvernementele organisaties en samenwerkingsverbanden van een onderneming met een onderzoeksorganisatie. Ze kunnen de DKTI-regeling aanvragen voor:

  • Proeftuin: max. € 2.000.000
  • Experimentele ontwikkeling: € 500.000
  • Haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling: € 50.000
  • Cofinanciering: max. € 1.620.000
  • Innovatiecluster: max. € 150.000 per jaar

De aanvraag van de DKTI-regeling is 18 oktober 2017 om 17:00 uur geopend. De aanvragen kunnen digitaal worden ingediend tot 21 december 2017.

Hoeveel subsidie u kunt aanvragen wordt aan de hand van de grootte van uw project of investering bepaald.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de DKTI-subsidie? Download de Factsheet of neem contact op met DB&P middels het contactformulier op deze pagina.