Subsidie aanvragen MIT regeling

Vanaf vandaag kunnen innovatieve MKB’ers subsidie aanvragen voor de MIT regeling. Het doel van deze regeling is innovatie bij het MKB over regiogrenzen heen te stimuleren. De sluitingsdatum is 1 september (voor regionale aanvragen) en 15 september (voor landelijke aanvragen).

Innovatie subsidie voor samenwerkingsprojecten

In 2015 werken het ministerie van Economische Zaken en de regio’s vanuit een gezamenlijke ‘instrumentenkoffer,’ met het doel om nationale en regionale innovatie te bevorderen. De instrumentenkoffer kent de volgende instrumenten: adviesprojecten, haalbaarheidsprojecten, R&D-samenwerkingsprojecten, kennisvouchers, TKI-Innovatiemakelaars en TKI-netwerkactiviteiten.

Indienen van een subsidie aanvraag

Aanvragen moeten eerst binnen de regio waar de aanvrager is gevestigd worden ingediend. Een ondernemer kan terecht bij het landelijke vangnet als de aanvraag inhoudelijk niet past binnen de Regionale Innovatiestrategie (RIS) en/of het instrument niet regionaal aangeboden wordt. U kunt via de MIT regeling één kennisvoucher ontvangen en/of eenmaal subsidie voor één van de overige instrumenten.
Klik hier voor een overzicht van de budgetten per instrument en per regio.

Voor meer informatie over de MIT regeling kunt u contact opnemen met Joris van Eil van De Breed & Partners of lees hier verder.