Stimuleringsregeling (SET) voor e-Health toepassingen in de zorg

Houdt uw bedrijf zich bezig met digitale toepassingen in de zorg? Met de Stimuleringsregeling e-Health Thuis (SET) worden dergelijke toepassingen ondersteund. Het doel van SET is om thuiswonende cliënten met een chronische ziekte of beperking langer thuis te laten wonen en de druk op de arbeidsmarkt te verlichten.

E-Health kan veel voor ouderen of cliënten met een chronische ziekte of beperking betekenen. Het draagt bij aan de veiligheid, sociale contacten en meer integrale ondersteuning en zorg. Zo kan de cliënt op afstand in de gaten worden gehouden. Daarnaast kan de cliënt gemakkelijker een professional spreken en in contact blijven met mensen in de buurt.

Barrières

Ondanks de vele voordelen die e-Health toepassingen met zich meebrengen, zijn er nog veel barrières om deze op grote schaal uit te rollen. Ouderen en professionals weten in veel gevallen niet hoe er met de toepassingen om moet worden gegaan, hiervoor is training nodig. Bovendien vragen werkprocessen en inkoopcontracten vaak om aanpassingen. SET zorgt voor een verlaging van de transitiekosten die de omschakeling met zich meebrengt.

VitaValley

Er zijn al veel toepassingen ontwikkeld voor thuiswonende ouderen of thuiswonende cliënten met een chronische ziekte of beperking. De SET richt zich op het opschalen en borgen van deze toepassingen en organiseren van een duurzame wijze van bekostiging. De toepassingen kunnen dan voor meer ouderen en cliënten beschikbaar worden gesteld. VitaValley ondersteunt hierbij door middel van een expertpool, het organiseren van masterclasses en door initiatieven praktisch te ondersteunen.

Subsidie van SET

Belangrijk is om kenbaar te maken dat SET zich niet richt op e-Health die vooral gericht is op de verplaatsing van ziekenhuiszorg naar huis. Ook de uitwisseling van (medische) gegevens valt niet onder de Stimuleringsmaatregel. SET richt zich op activiteiten die samenhangen met de aanschaf en het gebruik van de toepassing, zoals het trainen van cliënten en professionals, het maken van een business case en het aanpassen van werkprocessen. De Stimuleringsregeling SAR verstrekt subsidie voor een deel van deze kosten. De regeling wordt uitgevoerd in samenwerking met RVO en ZonMw.

e-HealthMeer informatie?

Vanaf 1 maart 2019 tot 1 januari 2022 kan de subsidie worden aangevraagd. Gedurende deze periode is er € 90 miljoen beschikbaar gesteld. Hiermee worden naar verwachting ca. 280 initiatieven met subsidie ondersteund. Bent u geïnteresseerd in de regeling en wilt u graag de mogelijkheden bespreken? Neem dan contact op met DB&P consultant Sjef van Kemenade.