Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant geopend!

Zet uw organisatie zich in voor duurzame werkgelegenheid voor kwetsbare werkzoekenden? Met het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant (SAMB) worden innovaties op dit gebied ondersteund. Uw organisatie kan tot wel € 100.000 financiële ondersteuning krijgen.

Iedere werkgever in Midden-Brabant kan een subsidieaanvraag indienen voor deze regeling. Extra aandacht is er voor de bedrijven die productiewerkzaamheden terughalen uit andere landen naar Midden-Brabant. Met kwetsbare werkzoekenden worden de volgende groepen bedoeld:

  • Jongeren zonder opleiding
  • 50-plussers
  • Mensen met een beperking

Hoeveel is de subsidie?

U komt in aanmerking voor dit stimuleringsfonds, mits er wordt voldaan aan de gestelde voorwaarden, zoals:

  • De aanvrager is gevestigd in de arbeidsmarktregio Midden-Brabant.
  • Het project is innovatief: het brengt nieuwe vormen van werkgelegenheid/bedrijvigheid met zich mee.
  • De doelgroep komt minimaal één jaar niet terug in een uitkeringssituatie.
  • Er is een cofinancieringsverplichting van 25% van de voorgestelde projectbegroting.

Budget

Het budget voor het Stimuleringsfonds Arbeidsmarkt Midden-Brabant bedraagt € 1.700.000. De subsidie kan aangevraagd worden voor de kosten die verbonden zijn aan het organiseren van nieuwe duurzame arbeidsplaatsen.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze subsidieregeling? Of wilt u een aanvraag indienen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Mark van Dijk. Wij hebben ruime ervaring met het aanvragen van deze regeling en begeleiden u graag in het aanvraagproces.