Seed capital-regeling: de oogst van 10 jaar

Om het 10-jarig jubileum van de regeling Seed capital technostarters (SCT) te vieren, is er een boek uitgebracht. Het boek, genaamd ‘De oogst van tien jaar Seed Capital’, is gepubliceerd door de Rijksdienst van Ondernemend Nederland.

Over de Seed capital-regeling

Het Ministerie van Economische zaken verstrekt kapitaal aan investeringsfondsen. Dit doen zij door middel van de regeling Seed capital technostarters. Deze investeringsfondsen investeren met risicokapitaal in innovatieve ondernemers op technologisch en creatief gebied.

€ 200 miljoen in 10 jaar

In de afgelopen 10 jaar is er zo’n € 200 miljoen toegekend aan 55 investeringsfondsen. Dankzij deze regeling hebben 300 creatieve ondernemers de kans gekregen om hun ideeën te vermarkten.