SDE+ 2017 subsidie voor duurzame energie

Van 7 t/m 30 maart 2017 kan er weer SDE+ subsidie worden aangevraagd. Het budget voor 2017 is € 6 miljard euro. Met de SDE+ 2017 subsidie stimuleert het ministerie van Economische Zaken de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland.

SDE+ is een exploitatiesubsidie

Deze subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode van 15 jaar. Het uiteindelijke subsidie bedrag is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende zaken van belang:
– Zorg voor een goed onderbouwd project;
– aanleveren van een sterke haalbaarheidsstudie;
– benodigde vergunningen en bijlagen toevoegen;
– compleet digitaal aanvraagformulier indienen.

Indienen van een subsidieaanvraag

Via het eLoket van RVO.nl kan er vanaf 7 maart een subsidieaanvraag worden ingediend. Een aantal weken voorafgaand aan de openstelling kunt u het concept van de aanvraag al klaarzetten. Heeft u vragen over de subsidieaanvraag? Neem dan contact op met Robert Helmer van De Breed & Partners via helmer@debreed.nl of 076-5654321.