SDE+ subsidie najaarsronde 2017 volledig toegekend

In 2017 zijn er maar liefst 4.215 projecten van SDE+ subsidie voorzien. Hiermee is het budget van de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie volledig toegekend. In totaal gaat het om € 6 miljard.

Met de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) stimuleert het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) de productie van duurzame energie. Minister Wiebes maakte het budget en de voorwaarden voor de openstelling van de najaarsronde SDE+ 2018 eerder via een Kamerbrief bekend.

Categorieën binnen SDE+ Subsidie

46% van het totale budget werd toegekend aan projecten ‘wind op land.’ 215 projecten kregen hiervoor SDE+ subsidie. Ook ging een groot deel van het beschikbare budget naar de categorie Zon-PV (38%). Verreweg de meeste projecten (3.945) vielen binnen deze categorie.

Een aanvraag indienen?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt of wilt u een aanvraag in te dienen? Neem dan vrijblijvend contact op met consultant Jan Egberts. Wij vragen de subsidie graag voor u aan.