SDE+: najaarsronde 2016 geopend

De najaarsronde 2016 voor het Besluit Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) is geopend voor het indienen van aanvragen.

Budget

De SDE+ aanvraagperiode is geopend op 27 september 2016 en sluit op 27 oktober 2016 om 17:00 uur. Er zijn 4 fases, ieder met een maximum fasebedrag en het budget bedraagt € 5 miljard. Bedrijven en instellingen ontvangen met de SDE+ subsidie voor de duurzame energie die zij (gaan) opwekken.

Categorieën

Er kan subsidie aangevraagd worden voor in verschillende categorieën:

  • biomassa;
  • geothermie;
  • water;
  • wind (land, meer en dijk); en
  • zon.