Recordaantal duurzame energieprojecten (SDE+) in voorjaar 2017!

in het voorjaar van 2017 is aan een recordaantal van 4.530 duurzame energieprojecten een Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+) toegezegd. Dit is een verdubbeling ten opzichte van 2016 en een verviervoudiging ten opzichte van 2015.

Hoe waren de energieprojecten verdeeld?

4.386 van de energieprojecten hadden betrekking op het opwekken van zonnestroom. Deze projecten ontvingen € 2,8 miljard van het totale budget van € 5,8 miljard. Andere projecten die kunnen rekenen op financiële steun halen duurzaam opgewekte energie uit zonnewarmte, wind, water, geothermie en biomassa.

Wat houdt de regeling in?

De SDE+ is zo ingericht dat zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Deze subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode van 15 jaar.

SDE+ ook in oktober 2017 open

Wanneer u als bedrijf of (non-profit) instelling bezig bent of start met een project waarbij gebruik wordt gemaakt van de opwekking van duurzame energie, kunt u in het najaar van 2017 weer gebruik maken van de SDE+ regeling. Inschrijving voor de najaarsronde van deze regeling is mogelijk van 3 oktober tot 26 oktober 2017. Er is voor de projecten een budget van € 6 miljard beschikbaar.

Wilt u meer weten over Subsidies voor Duurzaamheid? Download hier de Factsheet of neem contact op met subsidieconsultant Robert Helmer.