SBIR-oproep voor mutatieherkenning en satellietdata

Er is een nieuwe oproep binnen het SBIR-programma geopend gericht op mutatieherkenning en satellietdata. Tot en met 3 mei 2017 12:00 uur kunnen offertes ingediend worden voor een haalbaarheidsonderzoek.

Ondernemers worden opgeroepen om nieuwe producten te ontwikkelen met satellietdata die bijdragen aan efficiëntie en effectiviteit van RVO voor het onderhouden van een database met agrarische percelen in Nederland. Er is een totaalbedrag van € 230.000 beschikaar. Voor fase 1 is € 90.000 beschikbaar en voor fase 2 projecten is € 140.000 beschikbaar.

Doel van de oproep

De realisatie van een innovatief prototype voor geautomatiseerde mutatieherkenning met behulp van satellietdata is het doel van deze oproep. Dit zal moeten leiden tot afname van onderhoudskosten van de database Agrarisch Areaal Nederland (AAN) en begroeide terreindelen.