Ruime aanvraag voor SDE+ in najaar 2017

Er zijn maar liefst 5.783 aanvragen ingediend voor de duurzaamheidssubsidie SDE+ bij de RVO. Het gaat om aanvragen voor technologieën die zijn gericht op duurzame energievoorzieningen in Nederland, in het bijzonder de opwekking van hernieuwbare energie. Het totale aangevraagde bedrag aan subsidie in de openstellingsronde in het najaar van 2017 is meer dan € 9,9 miljard.

De Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+) is in het leven geroepen door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) om duurzame oplossingen te stimuleren. Producten of productieprocessen die hernieuwbare energie opwekken worden gesubsidieerd. De SDE+ regeling kon van 3 oktober tot en met 26 oktober 2017 worden aangevraagd. Mkb-bedrijven, grootbedrijven en (non-profit) instellingen komen in aanmerking voor de subsidie.

Wiebes in Tweede Kamer

De nieuwe minister van Economische Zaken en Klimaat Eric Wiebes maakte deze getallen over de SDE+ regeling op 10 november 2017 bekend. De Tweede Kamer werd tevens uitvoerig geïnformeerd over de doelen van de regeling.

SDE+ is een exploitatiesubsidie

De SDE+ subsidieregeling vergoedt het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie over een periode van 15 jaar. Het uiteindelijke subsidie bedrag is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie. Voor het indienen van een aanvraag zijn de volgende zaken van belang:

  • Een goede onderbouwing van het project;
  • het aanleveren van een sterke haalbaarheidsstudie;
  • de benodigde vergunningen en bijlagen toevoegen;
  • compleet digitaal aanvraagformulier indienen.

Beoordeling RVO

De RVO is momenteel bezig met het beoordelen van de vele aanvragen. Deze beoordeling gebeurt op basis van criteria in de regeling en daarnaast toetst de RVO de projecten op technische, financiële en economische haalbaarheid. Welke aanvragen, die zijn ingediend tijdens de openstellingsronde van het najaar van 2017, worden gehonoreerd zal naar verwachting in het voorjaar van 2018 bekend worden gemaakt door de RVO.

Heeft u vragen over de SDE+ subsidieregeling? Neem dan contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners via helmer@debreed.nl of 076-5654321.