RDA wijzigingen 2013

Ondernemers die speur- en ontwikkelingswerk verrichten komen in aanmerking voor de WBSO en de RDA. De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale maatregel en dient als tegemoetkoming in de kosten van de ontwikkeluren die een onderneming heeft. In 2012 is de RDA (Research en Development Aftrek) geïntroduceerd. De RDA is een maatregel voor andere kosten en uitgaven die met een ontwikkelproject samenhangen en levert een extra aftrekpost op voor de winstbelasting (Vpb/IB).

In 2013 gaat de RDA omhoog van 40% naar 54% van de goedgekeurde kosten en/of uitgaven. Voor de forfaitaire aanvraag geldt dat 54% van het bedrag op basis van de S&O-uren afgetrokken mag worden. Indien de winst niet toereikend is om het volledige RDA-bedrag te benutten, leidt de RDA tot (meer) verlies in het kalenderjaar. Door verrekening kan de RDA alsnog helemaal benut worden.