Publicatie Beleidsregel ‘financiële correcties’ in OP-Oost

De Beleidsregel ‘financiële correcties’ is reeds gepubliceerd in het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 (OPOost). Dit meldt de provincie Gelderland, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het managen van het subsidieprogramma in Oost-Nederland.

De Beleidsregel financiële correcties is erop gericht dat verantwoording wordt afgelegd door de managementverantwoordelijke autoriteit over de wijze waarop en de gevallen waarin een correctie in de berekening van de subsidie wordt toegepast. Deze correctie moet altijd gebeuren op grond van de reeds vastgestelde Beleidsregel  in het programma van OPOost (BOPOOST17).

Verantwoording van managementautoriteit

Deze verantwoording van de managementautoriteit op grond van de Verordening 1303/2013 is gericht op de Europese Commissie. De Europese instantie moet namelijk in alle gevallen kunnen beoordelen of de verstrekking van de subsidie op een juiste manier gebeurt. Artikel 143 , de Verordening 1303/2013, van het Europees Parlement legt de primaire verantwoordelijkheid voor de controle van de subsidieverstrekking echter bij de lidstaat zelf. De Nederlandse regering moet dus de toepassing van financiële correcties in de subsidieverstrekking en het doen van terugvorderingen bepalen en daarnaast onderzoek doen naar onregelmatigheden in diezelfde subsidieverstrekking. De managementautoriteit, in het geval van OPOost de gemeente Gelderland, is op haar beurt verantwoordelijk voor controle op de subsidieontvangers. De provincie wordt geacht na te gaan of de subsidie-uitgaven op een juiste wijze worden gedaan.

Helderheid door tabel

De beleidsregel financiële correctie zal worden vormgegeven als een tabel om helderheid te creëren voor de subsidieontvangers. De managementautoriteit zal dezelfde soort tabel vormgeven als die van de Europese Commissie. In deze tabel worden de correcties van de geconstateerde onregelmatigheden weergegeven. De tabel is niet alleen gericht op het vaststellen van de subsidie, maar ook op de tussentijdse beoordeling van verantwoordingen van subsidieontvangers. De tabel zal voor een duidelijk overzicht zorgen van de doorgevoerde financiële correcties.

Meer weten over de subsidieregeling OPOost?

Download hier de Factsheet of neem contact op met Robert Helmer, consultant bij De Breed & Partners.