Subsidie productontwikkeling voor N-Nederland

De subsidie EBG-regeling voor onderzoek en ontwikkeling is voor Groningse mkb’ers die een product, dienst of productiemethode ontwikkelen en deze commercieel benutten. Doel van deze nieuwe regeling is het stimuleren van onderzoek en ontwikkelingsactiviteiten binnen een onderneming, waarmee de betreffende onderneming haar concurrentievermogen structureel wil versterken. Het beschikbare budget voor de regeling, die zal lopen tot en met 31 december 2017, is € 500.000.

Voor wie is deze subsidie?

De EBG InnovatieregelinG is één van de projecten uit het programma van Economic Board Groningen. Economic Board Groningen werkt aan een sterke en toekomstbestendige economie in het aardbevingsgebied (Noord-Groningen). In aanmerking voor subsidie komen mkb-ondernemingen die gevestigd zijn in het werkingsgebied van de regeling (de gemeenten Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Loppersum, Slochteren, Ten Boer en Winsum) en die hier ondernemingsactiviteiten uitvoeren of die onderbouwen dat de beoogde effecten van het project overwegend neerkomen in het werkingsgebied. Subsidie is beschikbaar voor projecten die bestaan uit: ontwikkeling van een product, dienst of procedé; en/of uitvoering van een haalbaarheidsstudie.

Hoeveel is de subsidie?

De hoogte van de bijdrage is maximaal 50% met een maximum van € 50.000. Het maximumbedrag kan verhoogd worden met € 25.000 indien er als onderdeel van het project gebruik wordt gemaakt van een proeftuinfaciliteit die onafhankelijk is van de aanvrager en de daaraan verbonden kosten meer dan 35% van de totale kosten van het project zijn.

Aanvragen kunnen tot en met 31 december 2017 via het E-loket worden ingediend bij het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Aanvragen worden toegekend op volgorde van ontvangst.