Prinsjesdag! Wat zijn de veranderingen voor de WBSO 2015?

Vandaag is het weer prinsjesdag. De dag waarop de beleidsplannen voor het komende jaar door het kabinet bekend worden gemaakt. Voor de WBSO 2015 zien de kersverse plannen er als volgt uit:

De percentages voor 2015 blijven gelijk aan die van 2014. Deze bedragen:

  • het percentage van de 1e schijf is 35%;
  • het percentage van de 1e schijf voor starters is 50%;
  • de bovengrens van de 1e schijf blijft € 250.000;
  • het percentage van de 2e schijf is 14%;
  • het plafond, de maximale bijdrage per fiscale eenheid per jaar, is € 14 miljoen;
  • de bedragen voor de zelfstandigenaftrek inclusief de extra aftrek voor starters zullen nog worden geïndexeerd.

Het beschikbare budget voor de S&O-afdrachtsvermindering in 2015 bedraagt € 794 miljoen. Het beschikbare budget voor de RDA in 2015 bedraagt € 238 miljoen.