Prinsjesdag! Wat zijn de veranderingen voor de WBSO 2014?

Vandaag is het de derde dinsdag in september en dus prinsjesdag. De dag waarop de beleidsplannen voor het komende jaar door het kabinet bekend worden gemaakt. Voor de WBSO 2014 zien de kersverse plannen er als volgt uit:

  • De eerste schijf voor S&O-afdrachtsvermindering wordt verhoogd van €200.000,- naar €250.000,-
  • Het percentage in de eerste schijf wordt verlaagd van 38% naar 35%. Voor starters blijft dit percentage 50%
  • Het percentage van de tweede schijf blijft 14%
  • Het plafond blijft staan op €14 mln.

De wijzigingen liggen in lijn met de evaluatie van de WBSO over de jaren 2006 t/m 2010. Er is gebleken dat verhoging van de eerste schijf voor meer speur- en ontwikkelingswerk heeft gezorgd dan dat een verhoging van het percentage doet. Met name MKB-bedrijven zullen profiteren van een ruimere eerste schijf. Het budget voor de WBSO in 2014 bedraagt €756 mln. Hieruit blijkt het belang van het stimuleren van technische innovatie in Nederland.