Nieuwe prijsvraag Horizon 2020 voor inzet hightech

Er is door de Europese Commissie een prijsvraag geopend vanuit het Horizon 2020-programma. Deze prijsvraag is gericht op het inzetten van hightech voor de hulp van mensen in nood. Een criteria voor de in aanmerking komende hightech is dat het betaalbaar moet zijn.

Horizon 2020 is het subsidieprogramma van de Europese Unie, gericht op het stimuleren van innovatie om het Europese concurrentievermogen te vergroten en maatschappelijke problemen aan te pakken. In de periode van 2014 tot en met 2020 wordt ongeveer €80 miljard beschikbaar gesteld aan bedrijven en kennisinstellingen die in internationaal verband bezig zijn met onderzoek, technische ontwikkeling en innovatie.

Pilot European Innovation Council

De prijsvraag is erop gericht hightech voor noodhulp te stimuleren en dit vindt plaats in het kader van de pilotfase van de European Innovation Council (EIC) in het najaar van 2017. De volledige naam van de prijs is de EIC Horizon Prize for ‘Affordable High-Tech for Humanitarian Aid’ (identificatiecode H2020-HUMANITARIANAID-EICPRIZE-2020). De prijsvraag is reeds geopend en heeft een beraamd budget van € 5 miljoen.

Hightech dat in aanmerking komt

De innovatieve hightech oplossingen die in aanmerking komen moeten erop gericht zijn om noodhulp efficiënt te kunnen leveren. De uitdaging is om geavanceerde technologieën te ontwikkelen die een geautomatiseerd proces van noodhulp genereert. Het budget van € 5 miljoen wordt verdeeld in vijf categorieën van elk € 1 miljoen. Deze vijf innovatiegebieden hebben betrekking op het bedenken van efficiënte oplossingen voor opvang in de regio, drinkwater en sanitaire voorzieningen, de opwekking van energie, verwarming en koeling, voedsel, hygiëne en medische zorg.  De innovatieve oplossingen kunnen worden ingediend tot en met 15 januari 2020.

Meer weten over Horizon 2020?

Neem dan contact op met Carel Bruinings, consultant bij De Breed & Partners.