Subsidieregeling Praktijkleren wordt uitgebreid

Minister Bussemaker gaat de subsidieregeling Praktijkleren uitbreiden met vso-leerlingen (voortgezet speciaal onderwijs), pro-leerlingen (praktijkonderwijs) en entree-leerlingen in het VMBO.

De uitbreiding van de regeling is een reactie op het verzoek van de Stichting Academie voor Levenslang Onderwijs. Na dit verzoek heeft Bussemaker uitgebreid onderzoek verricht en diverse instanties geraadpleegd, zoals de Sectororganisatie voor het Primair Onderwijs (PO-raad) en de Vereniging van Scholen in het Voortgezet Onderwijs (VO-raad).

Uitkomst onderzoek

Leerbedrijven die vanaf het schooljaar 2017/2018 leerlingen in het vso, pro en entree in het vmbo een stageplaats aanbieden, komen in aanmerking voor de subsidieregeling Praktijkleren. Aan deze leerlingen worden dezelfde voorwaarden gesteld als aan leerlingen van het leerwerktraject vmbo.

Wilt u meer weten over deze regeling? Bekijk dan de Factsheet of neem contact op met subsidieconsultant Robert Helmer.