Subsidieregeling Praktijkleren wordt voortgezet in 2019

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen heeft laten weten dat er in 2019 opnieuw budget beschikbaar wordt gesteld voor de subsidieregeling Praktijkleren. Dit stond eerder ter discussie.

De conclusies van een evaluatie door Regioplan zijn mede de aanleiding van dit besluit. Regioplan concludeert dat het aantal praktijkleerplaatsen groeit en het aanbod ervan kan verminderen wanneer de subsidieregeling zou worden afgeschaft. Voor de helft van de werkgevers is het subsidiebedrag van invloed op het wel of niet aanbieden van praktijkleerplaatsen. Een kwart van de ondervraagde ondernemers gaf aan zeker minder leerplaatsen aan te bieden en nog een kwart twijfelt hierover.

praktijklerenOver Praktijkleren

Het doel van de Subsidieregeling Praktijkleren is het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. Wanneer u een praktijkleerplaats of werkleerplaats aanbiedt in 2018, kunt u hiervoor maximaal € 2.700 aan subsidie per deelnemer ontvangen. Wilt u meer weten over deze regeling of een aanvraag indienen? Wij beoordelen graag de mogelijkheden voor u. Neem contact op met consultant Tom Leijten