Nieuws

SIDN Fonds
Een sterke internetsector is fundamenteel voor innovatief Nederland: dat is de gedachte waarmee het SIDN Fonds drie jaar geleden is opgericht. Nu, drie jaar later, is er besloten dit fonds te continueren. Dat is goed nieuws voor ondernemingen in de internetsector. Het fonds draagt bij aan de welvaart... Lees verder
Er is een wijziging aangebracht in de subsidieregeling ESF 2014-2020. Deze wijziging houdt in dat er nieuwe tijdvakken worden opengesteld waarin subsidie kan worden aangevraagd. Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor bedrijven en instellingen. De eerste openstelling is  van 25 juni 2018 09.00 uur tot en met 29 juni 2018... Lees verder
subsidieregeling economie
De provincie Noord-Brabant heeft wijzigingen aangebracht in de eerste vier paragrafen van de subsidieregeling economie en innovatie. 1. West-Brabant: Smart Industry en Logistiek Het subsidieplafond is € 227.138 voor specifieke deelsectoren en € 40.084 voor andere sectoren. 2. Midden-Brabant: Social Innovation Het subsidieplafond is € 283.263 voor specifieke deelsectoren... Lees verder
MIT-R&D-samenwerkingsprojecten
Op de openingsdag van de landelijke MIT-regeling (17 april 2018) voor haalbaarheidsstudies zijn meer dan 400 voorstellen ingediend bij het RVO. Dit is meer dan vooraf werd verwacht. De MIT-projecten zijn nog niet beoordeeld, maar naar verwachting zal het beschikbare budget uitgeput raken met de aanvragen die op de eerste dag... Lees verder
bedrijfsovername in de ICT
DB&P lunchsessies: Bedrijfsovername in de ICT In samenwerking met Florijnz organiseren wij komende periode twee lunchsessies. De eerste vindt plaats op donderdag 31 mei in Amsterdam en de tweede vindt plaats op donderdag 7 juni in ’s-Hertogenbosch. Het thema van deze sessies is “Bedrijfsovername in de ICT: opdienen of afserveren?” Er kunnen veel redenen zijn... Lees verder
Girlsday
Girlsday is een initiatief van VHTO, een Landelijk expertisebureau dat zich inzet om de participatie van meisjes en vrouwen in bèta, techniek en ICT te vergroten. In Nederland kiezen nog steeds te weinig meisjes voor bèta, techniek en ICT. Daarom openen vandaag tal van bèta-, technische en ICT-bedrijven én technische of... Lees verder
Het uittreden van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie kan grote gevolgen hebben voor uw onderneming. Wanneer u hiermee te maken krijgt, kunt u een Brexit-voucher aanvragen. Met deze voucher ontvangt u subsidie voor deskundig advies over alternatieve markten en de gevolgen van de Brexit voor uw bedrijf. Bent u... Lees verder
Nuon Solar Team
Het Nuon Solar Team is in China in verband met de Nederlandse handelsmissie. Het doel van deze missie is om de aanwezige Nederlandse en Chinese bedrijven te laten zien wat er mogelijk is op het gebied van innovatie en duurzaamheid. Het studententeam uit Delft is uitgenodigd door het Nederlandse... Lees verder
subsidie voor cyberweerbaarheid
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een nieuwe subsidieregeling gepubliceerd: beleidsexperiment cyberweerbaarheid (CYWE). Er is € 1 miljoen beschikbaar. Het doel van dit experiment is tweeledig: enerzijds moet dit experiment activiteiten stimuleren die inzicht geven in de kwetsbaarheden van IT-infrastructuur. Anderzijds moet dit experiment de cyberweerbaarheid van bedrijven versterken. De... Lees verder
De Kruidenaer
DB&P klant De Kruidenaer op AH buitendag Op Tweede Paasdag organiseert Albert Heijn de AH Buitendag. DB&P klant De Kruidenaer uit Etten Leur opent op deze dag haar deuren voor publiek. De Kruidenaer teelt botersla, rode paprika en verse snijkruiden. De Kruidenaer is gespecialiseerd in de teelt van basilicum. Dit gebeurt op een schone en... Lees verder