Nieuws

innovatieve internetprojecten
De volgende oproep voor innovatieve internetprojecten wordt geopend in het voorjaar van 2018. Op 1 februari 2018 opent de eerste call en deze sluit op 12 maart 2018 om 13:00 uur. Zodra er meer details over deze oproep bekend zijn, zullen wij u hierover informeren. Over het SIDN Fonds... Lees verder
Innovatiebox 2018
Door het ministerie van Financiën zijn twee nieuwe besluiten gepubliceerd met betrekking tot de Innovatiebox 2018 (INNOBOX). De Innovatiebox is, net als de WBSO, een fiscale regeling die gericht is op het bevorderen van innovatieve projecten en activiteiten. De regeling kan worden gezien als een korting op het vennootschapsbelastingtarief en om in... Lees verder
Nederlandse start-ups
Vandaag verscheen er een artikel in het Financieele Dagblad over de groeiende Nederlandse technologiesector. Het afgelopen jaar werden er 4,6% meer banen gecreëerd door Nederlandse start-ups dan in 2016. Daarmee staan wij op de tweede plaats in Europa (na Ierland 5,3%). Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport ‘The... Lees verder
hightech
Er is door de Europese Commissie een prijsvraag geopend vanuit het Horizon 2020-programma. Deze prijsvraag is gericht op het inzetten van hightech voor de hulp van mensen in nood. Een criteria voor de in aanmerking komende hightech is dat het betaalbaar moet zijn. Horizon 2020 is het subsidieprogramma van de... Lees verder
MIT R&D samenwerkingsprojecten
€ 1,2 miljoen extra voor MIT R&D samenwerkingsprojecten Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft extra budget toegekend aan MIT R&D samenwerkingsprojecten. Het gaat om een bedrag van € 1,2 miljoen. Het totale budget voor de regeling komt hierdoor neer op € 8,35 miljoen. Het MIT programma voor R&D samenwerkingsprojecten was geopend van 3... Lees verder
innovatie
De provincie Overijssel is door forse Europese steun in de laatste paar jaren flink gaan investeren in onderzoek en innovatie. De helft van het Europese steunbedrag wordt aan innovatieve projecten besteedt. Naast innovatieve projecten hebben ook de plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerkingen een hoge prioriteit in het programma van de... Lees verder
DKTI-regeling
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) gewijzigd. De eerste wijziging heeft betrekking op de definitie van een ‘emissiearm vervoermiddel voor vervoer over de weg’. Voor berekeningen voor tank-to-wheel emissies werden verschillende methodes gehanteerd en daarom was het tot op... Lees verder
WBSO
Er zijn in 2016 37.275 WBSO aanvragen toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met name MKB-ondernemers hebben gebruik gemaakt van de Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkelingswerk (97%). Het gaat om 142.855 S&O-projecten waarbij innovatie en nieuwe technologieën centraal staan. Voor deze projecten is in totaal €... Lees verder
OPOost
De Beleidsregel ‘financiële correcties’ is reeds gepubliceerd in het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 (OPOost). Dit meldt de provincie Gelderland, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het managen van het subsidieprogramma in Oost-Nederland. De Beleidsregel financiële correcties is erop gericht dat verantwoording wordt afgelegd door de managementverantwoordelijke autoriteit over... Lees verder
innovatieve technologieën
De komende jaren gaat een groep van zo’n 100 onderzoekers samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen. Er wordt een totaalbedrag van € 32 miljoen beschikbaar gesteld. Het toponderzoek zal plaatsvinden binnen zes nieuwe perspectiefprogramma’s. Deze moeten leiden tot: Een nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen... Lees verder