Nieuws

Hyperloop
Op 22 juli 2018 gaat Delft Hyperloop deelnemen aan de SpaceX Pod Competition in California. DB&P is sponsor van de Hyperloop en was aanwezig tijdens de presentatie van het nieuwe design van de Pod. Theater de veste in Delft was helemaal in stijl en alle aanwezigen werden getrakteerd op een inspirerende presentatie... Lees verder
SDE+ 2018
SDE+ openstelling: subsidie voor produceren hernieuwbare energie Bedrijven en (non-profit) instellingen die hernieuwbare energie (gaan) produceren, kunnen gebruik maken van de SDE+. SDE+ is een exploitatiesubsidie i.p.v. een investeringssubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie i.p.v. subsidie voor de aanschaf van een productie-installatie. De kostprijs van duurzame energie hoger is dan die van grijze... Lees verder
België
DB&P gaat de grens over en opent een kantoor in België De Breed & Partners heeft een nieuw kantoor geopend in Antwerpen. Het is de eerste keer dat het adviesbureau voor innovatiefinanciering de grens over gaat. DB&P heeft al vestigingen in Amsterdam, Breda en Eindhoven. Het nieuwe kantoor van DB&P is gevestigd aan De Keyserlei,... Lees verder
ESF
In een brief aan de Tweede Kamer heeft staatssecretaris van Ark (SZW) laten weten dat een groot deel van het budget van het ESF programma 2014-2020 voor Nederland reeds verleend is. Vanuit Nederland is er een grote stroom aan aanvragen die relatief vaak gehonoreerd worden... Lees verder
Innovatiekrediet
De regeling Innovatiekrediet (INNOKREDIET) is in 2018 flink aangevraagd. Voor de regeling is een budget beraamd van € 20 miljoen voor innovatieve klinische projecten waarbij ontwikkelwerk plaatsvindt. Het bedrag dat in totaal is aangevraagd via deze regeling overstijgt dit budget flink. Het Innovatiekrediet is gericht op bedrijven met ontwikkelingsprojecten.... Lees verder
Hyperloop
DB&P, sponsor van Delft Hyperloop In een half uur van Amsterdam naar Parijs? Dat kan met het transportsysteem van de toekomst: de Hyperloop. De Hyperloop is een hoge snelheid systeem met buizen die onder lage druk staan waarin capsules met passagiers of vracht reizen. Hierdoor is de luchtweerstand zo laag dat men kan reizen met bijna de... Lees verder
MIT Zuid
Stimulus programmamanagement heeft de data waarop de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT ZUID) opengesteld wordt in 2018 gepubliceerd. De MIT-regeling is gericht op het stimuleren van MKB-ondernemingen die zich aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De MIT-regeling kan worden opgesplitst in twee onderdelen. Ten eerste wordt via de MIT subsidie verstrekt voor haalbaarheidsstudies.... Lees verder
innovatieve start-ups
Startende bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen voor de zorgsector kunnen financiële steun ontvangen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat hebben bekendgemaakt dat het kabinet hiervoor €12 miljoen uittrekt. Het geld wordt gestoken in de Seed Capital regeling. Dit is een subsidiepot die... Lees verder
Hernieuwbare Energie
Bent u bezig met innovatieve projecten die zullen leiden tot duurzame energieproductie in 2030? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HE). Het doel van de HE regeling is om energiedoelstellingen goedkoper te behalen met behulp van innovatieve projecten. Onder hernieuwbare energie wordt verstaan: Energie... Lees verder
IPC
In Zuid-Holland wordt de regeling  InnovatiePresatieContract (IPC) opnieuw opengesteld. De regeling is gericht op het ondersteunen van innovatieve mkb-ondernemers. Het stimuleert innovatieprojecten waarin 10 tot 20 mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche met elkaar samenwerken. Deze collectieve innovatieprojecten staan onder begeleiding van een penvoerder. Dit is een organisatie... Lees verder