Nieuws

SIDN fonds 2019
Op 28 januari vieren wij de Dag van de Privacy. Dit is ook de dag dat de eerste call van het SIDN fonds opengaat. De deadline is op 12 maart om 13:00 uur. U kunt een aanvraag indienen voor een innovatief internetproject met maatschappelijke meerwaarde.  Het is belangrijk dat... Lees verder
Eurostars-programma
Wilt u in de toekomst kans maken op Eurostars subsidie? Het Eurostars-programma is nu geopend voor registratie. De deadline voor het indienen van aanvragen tijdens deze ronde is 28 februari 2019 om 20:00 uur. Het doel van het Eurostars-programma is het ondersteunen van internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (o&o) die worden geleid... Lees verder
Nuon Solar Team
DB&P ook in 2019 sponsor van Nuon Solar Team Ook in 2019 zijn wij sponsor van het Nuon Solar Team. Niet alleen omdat wij alle vormen van techniek en innovatie een warm hart toedragen, maar ook omdat wij de ondernemers van de toekomst willen steunen. Nadat het studententeam van de TU Delft vorig jaar nog... Lees verder
Chinese
ICT-specialisten pakken Chinese nepwebwinkels opnieuw aan. Bedrijven die informatie hebben over dergelijke webshops, lichten ‘registrars’ in. Op verzoek van de Consumentenbond zorgen deze registrars er vervolgens voor dat de nepwebshops offline worden gehaald. In 2018 werd ook deze werkwijze gevolgd, wat resulteerde in het offline halen van 4500... Lees verder
online
Nederland staat aan de top van de jaarlijkse B2C E-commerce Index, de wereldwijde ranglijst voor online shoppen. Ons land scoorde het hoogst van alle 151 landen die zijn meegenomen in de Index van 2018 en steeg drie plaatsen, ten opzichte van het jaar 2017. De UNCTAD publiceert... Lees verder
R&D
€ 9.6 miljoen voor R&D-projecten in Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland heeft in 2018 € 9.599.878,13 aan subsidie toegekend aan R&D-samenwerkingsprojecten. Deze subsidie komt uit het beschikbare budget van de regeling MIT (MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren). De bijna € 9.6 miljoen is verdeeld over 46 innoverende MKB bedrijven in de provincie Zuid-Holland. Er werd maximaal... Lees verder
Zuid-Holland
MKB’ers aan de slag met duurzame vaarwegen in Zuid-Holland De provincie Zuid-Holland wil de oevers en kades van vaarwegen verduurzamen en stelt hiervoor samen met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) € 1 miljoen beschikbaar. De oproep voor dit project is gesloten op vijf december en acht MKB-ondernemers zijn geselecteerd. Het budget is... Lees verder
Horizon2020 programma
Horizon2020: ruim € 3 miljard voor R&D in Nederland Van de € 39,7 miljard die de Europese Commissie heeft toegekend in het kader van het Horizon2020 programma, heeft Nederland tot nu toe ruim € 3 miljard ontvangen. Sinds 2014 biedt het Horizon2020 programma financiële ondersteuning aan bedrijven, onderzoeksorganisaties en kennisinstellingen die op internationaal niveau bezig... Lees verder
De looptijd van de subsidieregeling praktijkleren is verlengd tot 2023. Eigenlijk zou de regeling eind 2018 komen te vervallen. Er zijn ook andere wijzigingen. Zo is er bij de evaluatie naar voren gekomen dat er in het HBO-deel van de regeling behoefte is aan subsidie voor de sector zorg en... Lees verder
MKB
Nederlandse provincies en lokale overheden investeren in projecten die bijdragen aan een innovatiever MKB met behulp van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Dat dit ook daadwerkelijk effect heeft, is nu ook vastgesteld door de Universiteit van Groningen (RUG). Uit het onderzoek van de RUG is vastgesteld... Lees verder