Nieuws

innovatie subsidie
Het SIDN fonds gaat binnenkort open voor een nieuwe aanvraagronde. Het doel van het SIDN fonds is het financieel ondersteunen van veelbelovende internetprojecten. Hiermee wil dit fonds een bijdrage leveren aan het versterken van de economische en maatschappelijke waarde van het internet. Het startvermogen is ongeveer € 5 miljoen... Lees verder
crowdfunding
Bent u op zoek naar kapitaal om Security vraagstukken verder uit te werken? Om ideeën te kunnen realiseren? Kom op 3 februari naar de Acces to Capital Day for Security Businesses and Ideas in Den Haag. Op dit event worden ondernemers en investeerders bij elkaar gebracht. Financiering van innovatie Bezoek de Money... Lees verder
MKB financiering
Financieringsmonitor 2015-2 en voortgang Aanvullend actieplan MKB financiering Minister Kamp (Economische Zaken) heeft de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de Financieringsmonitor 2015-2 en de voortgang van het Aanvullend actieplan mkb-financiering. Financieringsmonitor 2015-2 De nieuwe financieringsmonitor laat zien dat de slaagkans voor het aantrekken van vreemd vermogen toeneemt: 79% van de bedrijven slaagt hier volledig in... Lees verder
ICT innovatie
Binnen het programma Interreg VB Noordzeeregio 2014-2020 (INTERVBNOO) is de tweede oproep op 18 januari 2016 geopend. Op 14 maart 2016 zal de regeling weer sluiten. Het doel van het programma is het gezamenlijk bijdragen aan sterkere, duurzamere economieën en samenlevingen in het gebied rondom de Noordzee. De aanvraagprocedure bestaat wederom uit twee... Lees verder
Prinsjesdag
Er worden voorbereidingen getroffen om de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT-Zuid) in 2016 open te stellen. De tekst voor de regeling is in voorbereiding. De openstellingsdata zijn al wel bekend: voor ‘Innovatieadvies’ en ‘Haalbaarheid’ van 10 mei tot en met 1 september 2016 op basis van first come first serve;... Lees verder
innovatie
De eerste tenderronde voor de aangekondigde Subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) wordt binnenkort geopend. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) meldt dat de oorspronkelijke startdatum van 15 januari 2016 niet doorgaat. De nieuwe openingsdatum wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. Zodra de tender open is, komt ook het aanvraagformulier beschikbaar.
Horizon 2020
De Europese Commissie heeft een oproep gedaan voor het indienen van voorstellen voor kennis- en innovatiegemeenschappen (KIC’s of KIG’s). Knowledge Innovation Communities zijn publiek-private innovatiecentra die gerenommeerde instellingen voor hoger onderwijs, onderzoekscentra en bedrijven verenigen en moeten zich met een innovatieve aanpak buigen over belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering en duurzame energie.... Lees verder
Demonstratie energie-innovatie
Het ministerie van Economische Zaken (EZ) heeft besloten dat diverse gegevens openbaar worden gemaakt over de tot en met december 2015 verleende innovatiesubsidies. Zo worden in ieder geval gegevens met betrekking tot de aanvrager/penvoerder, postcode van aanvrager/penvoerder, verleend bedrag in euro’s, jaar van verlening én programma of regeling gepubliceerd. Daarnaast kunnen ook,... Lees verder
investeringssubsidie
Update Investeringssubsidie duurzame energie De nieuwe regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) is met ingang van 4 januari 2016 doorlopend geopend voor het indienen van aanvragen. Het doel van het onderdeel Investeringssubsidie duurzame energie is het stimuleren van de productie van duurzame energie door middel van met name relatief kleine productie-installaties die geen gebruik kunnen maken van het... Lees verder
Telecommunicatiesector
Het Innovation and Networks Executive Agency (INEA) geeft aan dat de termijn voor het indienen van de CEF-oproep (CEF telecom Call – eInvoicing (2015-CEF-TC-2015-1)) verlengd is. De betreffende oproep staat nu open tot en met 11 februari 2016 (in plaats van 19 januari 2016). Ingediende plannen moeten betrekking hebben op... Lees verder