Nieuws

subsidie advies
Het DVI-2 werd op 31 maart 2016 gelanceerd door minister Kamp van Economische Zaken en CEO Gilibert van het Europees Investeringsfonds (EIF). Het fonds is bedoeld om snelgroeiende bedrijven betere toegang te geven tot investeringskapitaal en andere private investeerders aan te trekken. Meer budget door private partijen EZ... Lees verder
MIT subsidie
MIT subsidie aanvragen MKB ondernemingen met innovatieve projecten opgelet! Vanaf 10 mei kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor de MIT subsidie (MKB Innovatiestimulering Topsectoren). De afhandeling van de subsidie aanvragen gebeurt op volgorde van binnenkomst, het is dus van belang vroegtijdig te starten met het voorbereiden van de aanvraag. MIT subsidie voor verschillende instrumenten... Lees verder
Interreg
De Europese subsidieregeling INTERREG heeft als doel het stimuleren van innovatieve en duurzame projecten die Europa sterker maken. Vanaf 16 mei is het indienen van projectschetsen mogelijk. Vanaf die dag krijgen indieners drie weken de tijd om hun voorstellen in te dienen. Innovatie in Europa stimuleren INTERREG VA Euregio... Lees verder
Eurostars subsidie
Er is een nieuwe openstelling gepubliceerd voor de nationale afronding van het internationale beoordelingsproces binnen de Eurostars subsidie (EUROSTARSNL). R&D samenwerkingsprojecten Het internationale programma Eurostars richt zich op het ondersteunen van internationale R&D samenwerkingsprojecten door MKB ondernemingen. Twee keer per jaar worden projectvoorstellen beoordeeld op basis van technische inventiviteit en... Lees verder
DHI-regeling
Het doel van deze subsidie regeling is het verhogen van het aantal Nederlandse ondernemingen dat succesvol internationaliseert in opkomende markten en ontwikkelingslanden. De DHI-regeling is specifiek gericht op MKB-ondernemingen. Als er sprake is van een samenwerkingsverband, dan kunnen ook grotere ondernemingen in aanmerking komen voor de subsidie. DHI aanvragen De eerste ronde... Lees verder
subsidie
De provincie Zuid-Holland is bezig met de openstelling van de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH) in 2016. Deze subsidie heeft als doel om innovatieve MKB ondernemingen beter te laten aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De wijziging van de tekst van de regeling is in voorbereiding. Wat al... Lees verder
OPOost-subsidie
Innovatiesubsidie OpOost 2016 gepubliceerd De provincie Gelderland heeft de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland 2016 (BOPOOST16) gepubliceerd. Deze nieuwe regeling volgt de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 Oost-Nederland (BOPOOST) op die per 1 maart 2016 wordt ingetrokken. Operationeel Programma EFRO en MIT Met de beleidsregel wordt uitvoering gegeven aan het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland (OPOOST) en... Lees verder
DHI subsidie
Kom op 17 maart naar de Software Industry Conference en ontdek de ins & outs van de software industrie. Het centrale thema is: ’From Internal Innovation to External Acceleration; Keys for setting your software organization apart’’. We zoomen in op corporate development, ecosystems & professionalization, technology & innovation, research & development, software... Lees verder
Circular Creation Challenge 2017
Er zijn 333 subsidie aanvragen ingediend op 17 september 2015 bij de vierde aanvraagronde voor het Eurostars-programma. Hiervan zijn er nu 113 geselecteerd. Bij de geselecteerde aanvragen zijn 354 deelnemers betrokken, waaronder 233 mkb-bedrijven. De landen waaruit de meeste deelnemers afkomstig zijn, zijn Duitsland (betrokken bij 40... Lees verder
wbso
Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) heeft vijf nieuwe subsidieregelingen gepubliceerd welke vallen onder het Operationeel Programma EFRO Noord- Nederland (OPNOORD). Het betreft de volgende beleidsregels: Kennisontwikkeling 2016 (KENNIS16); Proeftuinen C 2016 (PROEFTUINC16); Proeftuinen D 2016 (PROEFTUIND16); Tender Valorisatie C 2016 (VALORISATIEC16); Tender Valorisatie D 2016 (VALORISATIED16). Kennisontwikkeling 2016 De Beleidsregel OP EFRO... Lees verder