Nieuws

MIT Zuid
Stimulus programmamanagement heeft de data waarop de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT ZUID) opengesteld wordt in 2018 gepubliceerd. De MIT-regeling is gericht op het stimuleren van MKB-ondernemingen die zich aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De MIT-regeling kan worden opgesplitst in twee onderdelen. Ten eerste wordt via de MIT subsidie verstrekt voor haalbaarheidsstudies.... Lees verder
innovatieve start-ups
Startende bedrijven die innovatieve technologieën ontwikkelen voor de zorgsector kunnen financiële steun ontvangen. De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Economische Zaken en Klimaat hebben bekendgemaakt dat het kabinet hiervoor €12 miljoen uittrekt. Het geld wordt gestoken in de Seed Capital regeling. Dit is een subsidiepot die... Lees verder
Hernieuwbare Energie
Bent u bezig met innovatieve projecten die zullen leiden tot duurzame energieproductie in 2030? Dan komt u wellicht in aanmerking voor de subsidieregeling Hernieuwbare Energie (HE). Het doel van de HE regeling is om energiedoelstellingen goedkoper te behalen met behulp van innovatieve projecten. Onder hernieuwbare energie wordt verstaan: Energie... Lees verder
IPC
In Zuid-Holland wordt de regeling  InnovatiePresatieContract (IPC) opnieuw opengesteld. De regeling is gericht op het ondersteunen van innovatieve mkb-ondernemers. Het stimuleert innovatieprojecten waarin 10 tot 20 mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche met elkaar samenwerken. Deze collectieve innovatieprojecten staan onder begeleiding van een penvoerder. Dit is een organisatie... Lees verder
Energiebesparende technologieën
In 2018 is in het kader van de Energie investeringsaftrek € 147 miljoen aan budget beraamd. Innovatieve ondernemers die energiebesparende technologieën gebruiken komen in aanmerking voor de fiscale aftrek. De onlangs gepubliceerde Energielijst 2018 bevat de technologieën waarvoor u tot 54,5% van de kosten die u in de energiebesparende... Lees verder
DHI
De eerste tender van de DHI subsidieregeling opent op 1 februari 2018 en sluit op 29 maart 2018 om 15:00 uur. Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Dan is deze regeling wellicht interessant voor u. Met de regeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) stimuleert... Lees verder
Brainport Techlaw
DB&P aanwezig op Brainport Techlaw bijeenkomst 2018 Op 23 januari 2018 organiseert Brainport Techlaw een bijeenkomst op de Gate2 Campus in Rijen (Noord-Brabant) voor MKB ondernemers die (willen) werken met innovatieve technologie. Voorafgaand aan de bijeenkomst is er een rondleiding op Gate2. Tijdens deze bijeenkomst wordt er kennis en ervaring gedeeld, zodat MKB’ers minder drempels... Lees verder
tech-trends
De 9 meest in het oog springende Tech-trends in 2018 De Consumer Technology Association (CTA) heeft een lijst met de belangrijkste tech-trends in 2018 gepubliceerd. Deze lijst staat in het teken van de technologiebeurs CES in Las Vegas. De 9 meest in het oog springende tech-trends die in 2018 hun intrede zullen doen of verder... Lees verder
SIDN Fonds
De eerste call van het SIDN Fonds in 2018 opent op 1 februari en sluit op 12 maart 2018, 13.00 uur. Het SIDN Fonds gaat voor het eerst werken met een jaarthema, namelijk Responsible AI. Hiermee wordt gedoeld op de inzet van Artificiële Intelligentie die... Lees verder
Energie- en Milieulijst
Het type investeringen in energiezuinige en/of milieuvriendelijke middelen die in aanmerking komen voor de regelingen EIA, MIA en Vamil zijn gepresenteerd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de Energie- en Milieulijst. De lijst wordt elk jaar beschikbaar gesteld. Wij sommen de meest opvallende wijzigingen in de... Lees verder