Nieuws

innovatie
De provincie Overijssel is door forse Europese steun in de laatste paar jaren flink gaan investeren in onderzoek en innovatie. De helft van het Europese steunbedrag wordt aan innovatieve projecten besteedt. Naast innovatieve projecten hebben ook de plattelandsontwikkeling en grensoverschrijdende samenwerkingen een hoge prioriteit in het programma van de... Lees verder
DKTI-regeling
Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI) gewijzigd. De eerste wijziging heeft betrekking op de definitie van een ‘emissiearm vervoermiddel voor vervoer over de weg’. Voor berekeningen voor tank-to-wheel emissies werden verschillende methodes gehanteerd en daarom was het tot op... Lees verder
WBSO
Er zijn in 2016 37.275 WBSO aanvragen toegekend door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Met name MKB-ondernemers hebben gebruik gemaakt van de Wet ter Bevordering van Speur en Ontwikkelingswerk (97%). Het gaat om 142.855 S&O-projecten waarbij innovatie en nieuwe technologieën centraal staan. Voor deze projecten is in totaal €... Lees verder
OPOost
De Beleidsregel ‘financiële correcties’ is reeds gepubliceerd in het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014-2020 (OPOost). Dit meldt de provincie Gelderland, de autoriteit die verantwoordelijk is voor het managen van het subsidieprogramma in Oost-Nederland. De Beleidsregel financiële correcties is erop gericht dat verantwoording wordt afgelegd door de managementverantwoordelijke autoriteit over... Lees verder
innovatieve technologieën
De komende jaren gaat een groep van zo’n 100 onderzoekers samen met het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties innovatieve technologieën ontwikkelen. Er wordt een totaalbedrag van € 32 miljoen beschikbaar gesteld. Het toponderzoek zal plaatsvinden binnen zes nieuwe perspectiefprogramma’s. Deze moeten leiden tot: Een nieuwe 3D-printer voor grote metalen onderdelen... Lees verder
Breda Startup Award
Op dinsdag 14 november vond de finale van de Breda Startup Award 2017 plaats. Er werden twee prijzen uitgereikt: de juryprijs werd gewonnen door ‘De Rontgendokters’ en de publieksprijs ging naar ‘Schoolsoepie’. Deze bedrijven zijn gekozen omdat ze het in zich hebben (inter)nationaal het verschil te maken en een hoge... Lees verder
SDE+
Er zijn maar liefst 5.783 aanvragen ingediend voor de duurzaamheidssubsidie SDE+ bij de RVO. Het gaat om aanvragen voor technologieën die zijn gericht op duurzame energievoorzieningen in Nederland, in het bijzonder de opwekking van hernieuwbare energie. Het totale aangevraagde bedrag aan subsidie in de openstellingsronde in het najaar... Lees verder
Systeemverwerking Human Capital
Het subsidieprogramma OPZuid, dat innovatie stimuleert in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland), zal opnieuw worden opengesteld. Het gaat in dit geval om paragraaf 4: Systeemverwerking Human Capital. Op dit moment is er pas 24% van het budget voor de regeling geclaimd. De regeling wordt opengesteld in de periode van... Lees verder
Acceleratorprogramma Startup in Residence
Een gemeente lijkt niet de meest logische instantie om startups te stimuleren, een gemeente wordt vaak namelijk bestempeld als een bureaucratische instantie met een wirwar aan regelgeving. De gemeente van Amsterdam breekt echter met dit stereotype door middel van hun succesvolle concept: het Acceleratorprogramma Startup in Residence. De derde editie... Lees verder
praktijkleren
Praktijkleren is een subsdieregeling die het aanbieden van praktijkplaatsen en werkleerplaatsen in het bedrijfsleven aanspoort. De regeling  stimuleert werkgevers om leerlingen, deelnemers, studenten of werknemers die een beroepsopleiding volgen aan te nemen en te begeleiden. Op deze manier worden ze beter klaargestoomd voor de arbeidsmarkt. Op 15 september 2017 om 17:00 uur... Lees verder