MIT-aanvragen: Overijssel honoreert vier aanvragen na bezwaar

Vier MIT-aanvragen voor een haalbaarheidsproject zijn na een bezwaarprocedure alsnog gehonoreerd. Dat melden de Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel.

De aanvragen waar het om gaat, zijn afkomstig van Eelman Restwarmte +, X-Guard, Haeger Europe en Finex Timber Solutions. Het gaat om bedragen variërend tussen € 5.000 en € 50.000. Over de beslissing zeggen de GS: “Vier mkb-ondernemers hebben bezwaar gemaakt tegen de afwijzing van een innovatiesubsidie wegens het bereiken van het subsidieplafond. GS verklaren de bezwaren gegrond en besluiten in heroverweging subsidie toe te kennen.”

Over de MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Het doel van de MIT is het stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.

Meer weten over de MIT regeling?
Neem dan contact op met subsidie consultant Joris van Eil of bekijk hier de Factsheet MIT.