OPZuid opengesteld voor ‘Systeemverwerking Human Capital’

Het subsidieprogramma OPZuid, dat innovatie stimuleert in Zuid-Nederland (Noord-Brabant, Limburg en Zeeland), zal opnieuw worden opengesteld. Het gaat in dit geval om paragraaf 4: Systeemverwerking Human Capital. Op dit moment is er pas 24% van het budget voor de regeling geclaimd.

De regeling wordt opengesteld in de periode van 1 december 2017 tot en met 1 juni 2018. Het totale budget voor de openstelling is € 8.606.786 en de maximale subsidie per project bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.

Projecten die in aanmerking komen

De paragraaf is gericht op projecten die werken aan de verduurzaming van het systeem waarbinnen de vraag en aanbod op de arbeidsmarkt op elkaar worden afgestemd. De subsidie is van toepassing op natuurlijke personen en/of rechtspersonen (ook in samenwerkingsverbanden). Wanneer de volledige subsidieaanvragen het subsidieplafond overschrijden, zullen deze worden beoordeeld op basis van een aantal criteria. De aanvragen die het hoogst scoren op deze criteria, komen in aanmerking voor de subsidie. De criteria zijn hiërarchisch gerangschikt naar mate van belang:

  • de mate waarin het project een bijdrage levert aan de doelstellingen van het programma;
  • de mate van een innovatieve insteek in het project;
  • de kwaliteit van de businesscase van het project;
  • de kwaliteit van het projectplan; en
  • de mate waarin het project bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling in de markt.

De OPZuid subsidieregeling

De OPZuid subsidieregeling is een Operationeel Programma voor Zuid-Nederland dat in het teken staat van het Europees Innovatieprogramma voor Zuid-Nederland 2014-2020. De regeling richt zich op de versterking en verbreding van het innovatiesysteem en aanverwante methoden en processen. Het OPZuid programma is gericht op het bedrijfsleven (zelfstandigen, MKB en grootbedrijf) en kennisinstellingen.

De thema’s van de subsidieregeling bestaan uit de volgende paragrafen, waarvan de paragraaf ‘systeemverwerking Human Capital’ wordt opengesteld:

  • Versterking innovatiesysteem;
  • Valorisatievermogen mkb-ondernemingen;
  • Systeemversterking Human Capital;
  • Koolstofarme economie.

Meer weten over ‘Systeemverwerking Human Capital’?

Bekijk dan hier de OPZuid Factsheet of neem contact op met Frank André, consultant bij De Breed & Partners.