OpZuid openstelling: 15 mei

Op maandag 15 mei 2017 wordt de regeling ‘Valorisatievermogen voor het MKB’ opengesteld. Deze regeling maakt deel uit van het OpZuid programma en richt zich op het omzetten van bestaande en nieuwe kennis en kunde naar nieuwe producten, processen en diensten.

Een onafhankelijke jury bestaande uit deskundigen beoordeelt de aanvragen. Het is belangrijk om te weten dat het niet per sé om de projecten zelf gaat, maar ook om het toekomstperspectief. De volgende vragen dienen daarbij in acht te worden genomen:

  • Wat is het marktperspectief?
  • Hoe is de businesscase opgebouwd?

Voor wie?

Deze openstelling is gericht op het MKB, maar ook op het grootbedrijf of een kennisinstelling indien zij samenwerken met het MKB. Projecten moeten zich richten op crossovers tussen internationale topclusters of crossovers tussen één of meer internationale topclusters en één of meer nationale topclusters.

Aanvraagperiode en budget OpZuid openstelling

Projecten kunnen ingediend worden tussen 15 mei en 23 juli 2017 tot 17.00 uur. Er is € 8.250.000 subsidie beschikbaar. Per project kan er maximaal 25% van de in aanmerking komende kosten aangevraagd worden met een maximum van € 250.000.

Wilt u meer informatie of wilt u een aanvraag indienen?
Neem contact op met subsidieconsultant Robert Helmer of download de Factsheet.