OpZuid: 35 nieuwe subsidieaanvragen

Er zijn 35 nieuwe aanvragen ingediend voor de OpZuid subsidie. De regeling stond tot en met 1 maart 2017 open.

Aanvragen konden worden ingediend voor projecten die vallen onder een tweetal prioriteiten:

  • versterking van het innovatiesysteem
  • koolstofarme economie

€ 40 miljoen subsidie aangevraagd

Voor projecten die bijdragen aan de versterking van het innovatiesysteem zijn 20 aanvragen ingediend. Voor dit thema is er meer dan € 29 miljoen aan subsidie aangevraagd. Voor het thema koolstofarme economie zijn 15 projecten ingediend, waarbij er voor meer dan € 9 miljoen aan subsidie is aangevraagd. Voor beide calls bedraagt het subsidieplafond € 10 miljoen.

Beoordeling projecten

De projecten worden allereerst op volledigheid beoordeeld. Daarna worden deze in mei en juni voorgelegd aan de deskundigencommissie. De aanvragers worden naar aanleiding van deze beoordeling geïnformeerd over toekenning van de subsidie.

Over OpZuid

Het OpZuid subsidieprogramma heeft als doel om de Nederlandse economie in Noord-Brabant, Limburg en Zeeland te ondersteunen door stimulering van innovatie en ondersteuning bij de overgang naar een koolstofarme economie.

Wilt u meer weten over OpZuid? Bekijk hier de Factsheet of neem contact op met subsidie consultant Joris van Eil.