Oprichting Invest-NL door overheid

Het kabinet gaat investeringen stimuleren waar Nederland nu kansen laat liggen. De investeringsinstelling Invest-NL wordt hiervoor opgericht, met een budget van € 2,5 miljard.

Loket voor financieringsprogramma’s

Invest-NL wordt één loket waar ondernemers terecht kunnen voor internationale financieringsprogramma’s, risicokapitaal, garanties en exportkredietverzekeringen. Invest-NL gaat grote maatschappelijke projecten meefinancieren in binnen- en buitenland. Andere landen vanuit de Europese Unie hebben al een soortgelijke investeringsinstelling.

Bron: RVO.nl