OPOost: resterend budget 2017

Er is een overzicht gepubliceerd met daarin de stand van zaken van het resterend budget van de OPOost regeling.

In bijna alle paragrafen is nog budget beschikbaar voor aanvragen. Alleen in paragraaf 3.3 ‘Grote R&D-samenwerkingsprojecten algemene innovatie’ is er al meer budget aangevraagd dan er beschikbaar is. Aanvragen die later ingediend zijn, kunnen echter nog steeds in aanmerking komen voor subsidie omdat aanvragen die al ingediend zijn nog kunnen afvallen.

OPOost is een gezamenlijk subsidieprogramma van de provincies Overijssel en Gelderland en werkt aan structurele versterking van de economie in deze provincies. Oost Nederland zet de EFRO-middelen in op innovatiestimulering en een koolstofarme economie.