OPNoord programma: 50% meer subsidie in 2016

In 2016 is er 50% meer aan subsidies toegekend dan in 2015. Dat is te lezen in het jaarverslag van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland (OPNOORD).

Projecten die bijdragen aan de prioriteit Human Capital, Kennis en Innovatie hebben € 8,4 miljoen toegekend gekregen. Projecten die bijdragen aan de prioriteit Koolstofarme Economie hebben bijna € 2,1 miljoen toegekend gekregen.

Versneller Innovatieve Ambities (VIA)

Sinds de tweede helft van 2016 zijn er positieve signalen te zien in de voortgang van het aantal aanvragen, ook al blijft de hoeveelheid wel iets achter bij de gestelde verwachtingen. Desalniettemin zaten er aan het einde van het jaar verschillende projecten in het behandeltraject. Bij de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) is de stijging van het aantal aanvragen het beste zichtbaar. In de tweede helft van 2016 werd er voor € 11 miljoen aan VIA-subsidies aangevraagd. Dat is ruim twee keer zoveel als in de eerste helft van 2016.

OPNoord programma in 2017

De positieve trend zet zich voort in 2017; de belangstelling voor het subsidieprogramma groeit en de uitvoering van het programma zit in de lift.

Wilt u meer informatie over de OPNoord subsidie? Download hier de Factsheet.