Openstelling MIT Zuid-Holland in april 2018

De subsidieregeling MKB innovatiestimulering topsectoren Zuid-Holland (MITZH) zal waarschijnlijk in april 2018 opnieuw worden opengesteld. Doel van de MIT-regeling is te stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innnovatieactiviteiten binnen de topsectoren. De openstelling in april zal gericht zijn op haalbaarheidsprojecten binnen de 9 topsectoren.

Haalbaarheidsprojecten

De eerste opening van dit jaar zal gericht zijn op haalbaarheidsprojecten en studies. Deze projecten analyseren functionele, technische, financiële, ruimtelijke en locatie-aspecten voor het bepalen van de haalbaarheid van een voorgenomen project. Een haalbaarheidsstudie levert een rapport op van een businessplan of een projectplan. Marktonderzoek is hierbij specifiek uitgesloten. Haalbaarheidsstudies bestaan voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners.

R&D-samenwerkingsprojecten

De tweede openstelling, later in 2018, zal gericht zijn op R&D-samenwerkingsprojecten. Dit zijn samenwerkingsverbanden tussen Mkb-ondernemers die samen speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren. Binnen de regeling wordt niet langer een budget beraamd voor innovatieadviesprojecten.

Eindstand MIT 2017

Ook is de eindstand met betrekking tot het aanvragen van de MIT 2017 in Zuid-Holland gepubliceerd. In totaal zijn er 285 aanvragen ingediend voor haalbaarheids- en innovatieadviesprojecten. Van deze projecten zijn 137 aanvragen goedgekeurd, waarmee een budget was gemoeid van € 3.072.000 (hiermee was het volledige budget benut). Ook het volledige budget voor R&D-samenwerkingsprojecten werd benut in 2017. Van de 96 ingediende aanvragen werden 55 goedgekeurd, waarbij in totaal € 9.792.000 aan subsidie werd uitgekeerd.

Meer weten over de MIT regeling in 2018?

Neem dan contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners of download hier de Factsheet MIT.