Openstellingsdata MIT Zuid 2018 gepubliceerd

Stimulus programmamanagement heeft de data waarop de subsidieregeling MKB Innovatiestimulering topsectoren Zuid-Nederland (MIT ZUID) opengesteld wordt in 2018 gepubliceerd. De MIT-regeling is gericht op het stimuleren van MKB-ondernemingen die zich aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren.

De MIT-regeling kan worden opgesplitst in twee onderdelen. Ten eerste wordt via de MIT subsidie verstrekt voor haalbaarheidsstudies. In dat geval wordt bekeken of een voorgenomen innovatieve activiteit van de MKB-onderneming in de markt gebracht kan worden. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 25.000 per haalbaarheidsstudie. Ten tweede is de MIT gericht op R&D-samenwerkingsprojecten. Een deelnemer aan een dergelijk project, wat uit een samenwerking van minstens twee MKB-ondernemingen moet bestaan, kan een subsidie van maximaal € 100.000 ontvangen. De kosten zijn voor 35% subsidiabel.

Openstellingsdata 2018

De MIT-regeling in Zuid-Nederland gericht op haalbaarheidsstudies is geopend van 17 april 2018 om 9:00 uur tot en met 6 september 2018 tot 17:00 uur. De toekenning van subsidie gebeurt op basis van het first come, first serve principe. De MIT-regeling in Zuid-Nederland gericht op R&D-samenwerkingsprojecten is geopend van 2 juli om 9:00 uur tot en met 6 september tot 17:00 uur. De toekenning gebeurt hierbij op basis van het tenderprincipe.

Aanpassing MIT Zuid

De enige concrete verandering ten opzichte van vorig jaar in de MIT Zuid-Nederland is dat het instrument ‘Innovatieadvies’ wordt afgeschaft. Aanvullende informatie over de MIT Zuid-Nederland 2018 zal in een later stadium bekend worden gemaakt. De wijzigingsregeling waar de spelregels voor de regeling in staan volgen binnenkort. Wij zullen u daar tijdig op attenderen.

Meer weten over de MIT regeling en/of de subsidie aanvragen?

Neem dan contact op met Joris van Eil van De Breed & Partners of download de whitepaper MIT haalbaarheidsprojecten.