Openstelling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Op dinsdag 13 maart wordt de SDE+ regeling weer opengesteld voor bedrijven. Met de SDE+ kunt u subsidie ontvangen voor het opwekken van duurzame energie.

Het gaat in de regel om grootschalige investeringen in de volgende categorieën duurzame energie:

  • Zonne-energie
  • Biomassa
  • Windenergie
  • Water
  • Geothermie

Budget

Het budget voor de SDE+ voorjaar 2018 is € 6 miljard. In voorgaande jaren is gebleken dat het budget voor de SDE+ subsidie al snel na de openstelling is uitgeput. Het is daarom van belang om snel een aanvraag in te dienen nadat de aanvraagperiode is geopend.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling? Neem dan contact op met consultant Jan Egberts.