Nieuwe openstelling SDE+ najaarsronde

Minister Wiebes maakte op 10 juli 2018 de nieuwe openstelling bekend van de SDE+ najaarsronde 2018. De openstellingsronde duurt langer dan voorgaande jaren en loopt van 2 oktober tot 8 november 2018. Het budget voor de ronde is € 6 miljard. De najaarsronde is verdeeld in drie fasen:

Fase 1: 2 oktober 9:00 uur tot en met 15 oktober 17:00 uur.
Fase 2: 15 oktober 17:00 uur tot en met 29 oktober 17:00 uur.
Fase 3: 29 oktober 17:00 uur tot en met 8 november 17:00 uur.

Veranderingen t.o.v. voorjaarsronde

De najaarsronde is op enkele punten gewijzigd ten opzichte van de voorjaarsronde 2018. Zo zijn de basisbedragen voor de categorieën Zon-PV lager en is er geen aparte categorie Zon-PV kleiner dan 100 kWp in de SDE+ najaarsronde. Ook is de warmtestaffel voor Biomassa ≥ 5 MWth aangepast.

SDEKomt u in aanmerking?

De SDE+ is een belangrijk instrument voor het realiseren van de doelstellingen van het Energieakkoord. Hebt u nog vragen over de SDE+ regeling? Of vraagt u zich af of uw onderneming in aanmerking komt voor subsidie? Consultant Jan Egberts bekijkt graag samen met u de mogelijkheden.