Extra openstelling MIT binnen OPOost in 2017

Oost-Nederland als managementautoriteit heeft de MIT regeling nogmaals geopend voor het einde van dit jaar. De extra openstelling valt binnen de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO Nederland 2017 (BOPOOST17) voor ‘R&D-samenwerkingen’.

De extra openstelling van de MIT in Oost-Nederland loopt van 15 tot en met 29 december 2017. R&D samenwerkingstrajecten door twee of meer samenwerkende mkb-ondernemingen komen in aanmerking voor de subsidie. De bedrijven dienen een experimenteel onderzoek en/of industrieel onderzoek uit te voeren om in aanmerking te komen. Het project moet binnen 2 jaar na de subsidieverstrekking afgerond zijn. De subsidie kan oplopen tot € 200.000 per project.

Afgekeurde projecten 2017 opnieuw indienen

De extra openstelling zorgt voor een extra kans om afgekeurde projecten opnieuw in te dienen. Bij de beoordeling van de aanvragen wordt gewerkt met een puntensysteem. De aanvragen die de vorige keer net te weinig punten scoorden maken nu een goede kans om de subsidie alsnog te ontvangen. Het is dan wel van groot belang de aanvraag nogmaals door te nemen en te verbeteren.

S3-sectoren

De R&D samenwerkingsprojecten waarvoor in de nieuwe openstelling subsidie kan worden aangevraagd dienen binnen de S3-sectoren te vallen. Deze sectoren zijn: Health, AgroFood, High Tech Systems and Materials, Energie Milieutechnologie – inclusief biobased. De aanvragen moeten daarnaast passen binnen de Nederlandse topsectorenprogramma’s.

€ 2,6 miljoen aan budget

De provincies Gelderland en Overijssel hebben nog een budget van € 2,6 miljoen beschikbaar voor de MIT 2017 binnen OPOost. De subsidies worden verdeeld middels het tenderprinicipe. Dit betekent dat alle aanvragen gelijktijdig in behandeling worden genomen en onderling worden vergeleken op basis van de beoordelingscriteria.

Wilt u in 2017 nog een MIT of OPOost aanvraag indienen?

Of wilt u meer informatie over deze regelingen ?Neem dan contact op met Joris van Eil, consultant bij De Breed & Partners of download hier de Factsheet.