Openstelling Koolstofarme economie van OPZuid: 11 juni.

Van 11 juni tot en met 27 september 2019 wordt de regeling ‘Koolstofarme economie’ opengesteld. Deze regeling maakt deel uit van OPZuid en richt zich op duurzame energie en energiereductie in de gebouwde omgeving.

Met deze regeling wil OPZuid de slimme uitrol van innovatieve technologieën en instrumenten, die gericht zijn op het bevorderen van koolstofarme technologieën, stimuleren. Voor de beoordeling van de aanvragen wordt gebruikgemaakt van een tenderprocedure.

Wat is subsidiabel?

Deze regeling richt zich op het innovatieve mkb en de samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen, woningcorporaties, gemeenten en energiebedrijven. Allen gericht op innovatieve oplossingen in de gebouwde omgeving. De projecten moeten een focus hebben op de slimme uitrol van vernieuwing van het energiesysteem of bijdragen aan een duurzame energieproductie of –besparing in de gebouwde omgeving door toepassing van nieuwe technieken. Deze projecten dienen als inspirator van een grootschalige toepassing in de toekomst.

Budget OPZuid

Er is €8 miljoen beschikbaar gesteld voor deze subsidieregeling. Het subsidiebedrag per project bedraagt maximaal 40 procent van de totale projectkosten, met een maximum van €1,5 miljoen.

opzuid koolstofarme economie

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over deze regeling of wilt u een aanvraag indienen? Neem contact op met consultant Robert Helmer, of download de OPZuid factsheet.