Nieuwe openstelling InnovatiePrestatieContract 2018 (IPC) Zuid-Holland

In Zuid-Holland wordt de regeling  InnovatiePresatieContract (IPC) opnieuw opengesteld. De regeling is gericht op het ondersteunen van innovatieve mkb-ondernemers. Het stimuleert innovatieprojecten waarin 10 tot 20 mkb-ondernemingen in dezelfde regio, keten of branche met elkaar samenwerken. Deze collectieve innovatieprojecten staan onder begeleiding van een penvoerder. Dit is een organisatie die de belangen behartigt van de ondernemers. Het traject van een IPC-project is tweejarig, waarin innovatie, kennisoverdracht en samenwerking centraal staan.

Zuid-Holland heeft reeds bekendgemaakt dat 47 mkb-ondernemingen uit de provincie gaan samenwerken in 4 innovatieve projecten. Voor deze projecten stelt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK), de provincie Zuid-Holland en de Metropoolregio Rotterdam/ Den Haag (MRDH) € 1 miljoen beschikbaar.

De voorwaarden voor deelneming

Een innovatieproject moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een samenwerkingsverband in de IPC-regeling:

 • Het aantal projecten in een samenwerking is minimaal 10 en maximaal 20;
 • De collectieve innovatieactiviteiten worden gezamenlijk gefinancierd en uitgevoerd;
 • Alleen product-, dienst- en/of productieprocesactiviteiten die direct gericht zijn op innovatie komen in aanmerking voor subsidie;
 • De zoektijd van samenwerkingspartners en de bepaling van de innovatieactiviteiten komen niet in aanmerking voor subsidie;
 • Iedere deelnemer dient de plannen van de collectieve samenwerking gericht op innovatie individueel in te leveren;
 • Elke deelnemer dient minimaal € 30.000 aan projectkosten te maken, minimaal 20% van deze kosten te besteden aan collectieve activiteiten en minimaal 60% aan overige kosten;
 • De penvoerder dient het gehele IPC-project te begeleiden en de deelnemers actief te ondersteunen bij de uitvoering van de innovatieactiviteiten;
 • Uitsluitend mkb-ondernemers kunnen deelnemen, met één project per tender en in de afgelopen drie jaar mogen zij geen IPC-subsidie hebben ontvangen;
 • De maximale collectieve projectduur is twee jaar;
 • Het project mag niet van start gaan voor de indiening van de subsidieaanvraag en moet uiterlijk 6 maanden na indiening starten.

De kosten die in aanmerking komen voor subsidie

De kostenposten bij industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling die in aanmerking komen voor de IPC-subsidie zijn:

 • De loonkosten (op basis van een forfaitair bedrag van €60). Deze kosten mogen niet meer dan 40% bedragen van de projectkosten;
 • De losten van derden;
 • De kosten voor het verwerven van machines, apparatuur en materialen die nodig zijn voor de innovatieve activiteiten (op basis van afschrijving toe te rekenen aan het project);
 • De verbruikte materialen, grondstoffen en hulpmiddelen.

Het te verkrijgen subsidiebedrag

De penvoerder ontvangt €3.000 subsidie per deelnemer voor de begeleiding van het IPC verband. In totaal ontvangt de begeleider dus tussen de €30.000 en €60.000. Elke deelnemer ontvangt 35% van de projectkosten aan subsidie met een maximum van €25.000. De RVO honoreert de aanvragen totdat het subsidiebudget op is.

Wilt u deelnemen aan een IPC-samenwerkingsverband in Zuid-Holland of meer weten over de regeling?

Neem dan contact op met DB&P middels het contactformulier aan de rechterzijde van deze pagina.